# 1  |  a1one  |  2006-04-07
dooste aziz , inkeh shoma in kar haye siasi ra migozarid , baraye ma keh karhaman aslan siasi nist khatar ijad mikonad , kash mishod narahat nashavid va ghabool konid keh agar man midanestam kasi chenin karhayee migozarad ,hich vaght az masooline stacilboard ba nameh taghaza nemikardam keh Bakhshe Tehran ra baz konand. Omidvaram beh nazar bandeh ehteram bogzarid.